Pravidla soutěží

Pravidla soutěží jsou platná pro všechny soutěže pořádané na webu Opravymíčů.cz (dále jen „Pořadatel“).
Soutěžit může každý občan na území České republiky a Slovenska (dále jen „Soutěžící“).
Každý Soutěžící se smí každé soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě podezření z vícero hlasování jedním Soutěžícím, si pořadatel vyhrazuje právo Soutěžícího ze soutěže vyřadit.
Výhercem se stane ten Soutěžící, který správně zodpoví na všechny otázky v dané soutěži. V případě, že správně zodpoví otázky více Soutěžících, o výherci rozhodne nejbližší správný tip, který je součástí každé soutěže.
Výherce je vyrozuměn o výhře emailem a to do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže. Pokud se Pořadateli nepodaří do jednoho kalendářního týdne od vyrozumění s výhercem zkontaktovat, vyhrazuje si právo na určení nového výherce. Tím se stane ten Soutěžící, jehož tip byl druhý nejpřesnější.
Poskytování osobních údajů Pořadateli není povinné (jméno, příjmení, email). Je však nezbytné pro účast v soutěži.
Tím, že Soutěžící poskytne Pořadateli své osobní a kontaktní údaje, uděluje tím i souhlas ke zpracování těchto osobních a kontaktních údajů. Pořadatel si vyhrazuje právo využít těchto údajů pro marketingové účely. Soutěžící tyto údaje poskytuje dobrovolně a ze své svobodné vůle.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.


Warning: Unknown: open(/data/web/virtuals/143905/virtual/session/sess_f3344bc5949ea0d0f3b222766e60c216, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/data/web/virtuals/143905/virtual/session) in Unknown on line 0